Inici -> Validació del certificat de la Seu electrònica

Validació del certificat de la Seu electrònica

 

Segons estableix l'article 6.1 d) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre de 2009 pel qual es desenvolupa parcilament de la LLei 11/2007, de 22 de juny d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, tota Seu electrònica disposarà d'un sistema de verificació dels certificats de la seu, que estarà accessible de forma directa i gratuita.

Per a això, el Ministeri de la Presidència ofereix la paltaforma XARXA SARA, a través de la qual podrà verificar la validesa del certificat de la Seu electrònica de l'Ajuntament, de forma directa i gratuita.

Els certificats de Seu tenen la utilitat d'assegurar que les relacions dels ciutadans es realitzen a través d'un cananl segur i una oficina pública reconeguda, que no permeten la intrusió malintencionada de tercers.

 

 
 

 

09 d'Abril de 2015