Inici -> Què és la Seu Electrònica

Què és la Seu Electrònica

 

La Seu electrònica és l'adreça electrònica de l'Ajuntament d'Oropesa del Mar (https://sede.oropesadelmar.es/) a través de la qual la ciutadania i les empreses poder exercir el seu dret d'accés a la informació, als serveis i al tràmits electrònics del nostre Ajuntament.

La Seu electrònica és un espai de relació amb el ciutadà.

La Lley 11/2007, de 22 de juny, d'Accés electrònic del Ciutadans al Serveis Públics reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics per a l'exercici dels drets previstos a l'article 35 de la Lley 30/1992.

La Lley 11/2007 estableix que la Seu Electrònica és aquella adreça electrònica disponibles per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de les quals, gestió i administració, correspon a una Administració Pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les serves competències. Les seus electròniques disposaran de sistemes que permetin l'establiment de comunicacions segures sempre que siguin necessàries.

L'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals pugui accedir-se a través de la mateixa. Haurà de garantir la identificació dels mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes.

Cada Administració Pública determinarà les condicions i instruments de creació de les seus electròniques, amb subjecció als principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.

La publicació a la Seu electrònica d'informacions, serveis i transaccions respectarà els principius d'accessibilitat i usabilitat d'acord amb les normes establertes sobre aquest tema, estàndards oberts i, si escau, aquells altres que siguin d'ús generalitzat pels ciutadans.

L'estabiliment de la Seu electrònica està contemplat en l'article 10 de la Llei 11/2007.

La Seu electrònica entrarà en funcionament de manera progressiva, conforme es vagi desplegant el Pla d'Administració Electrònica de l'Ajuntament d'Oropesa del Mar.

Per aclarir qualsevol dubte sobre la Seu electrònica de l'Ajuntament d'Oropesa del Mar li preguem es posi en contacte amb nosaltres a través de l'apartat Reclamacions i Suggeriments o trucant al Sevei d'Atenció al Ciutadà 964 310 100.

13 d'Abril de 2015