Inici -> Protecció de dades

Protecció de dades

 

De conformitat amb l'establert en l'article 5 de la Lley 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Ajuntament li informa que les dades sol·licitades i/o recollides són de caràcter obligatori i passaran a formar part d'un fitxer titularitat de l'Ajuntament, amb la finalitat de donar resposta a la relació establerta entre ambdues parts dins l'àmbit de la nostra competència, sent tractats de forma confidencial..

la negativa a facilitar la informació requerida facultarà a l'Ajuntament a exercitar les accions administratives precises. Ingualment s'informa que podran ser cedits de conformitat amb la legislació vigent. el titular de les dades podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la llei, en les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (*SAC), (al costat de la sol·licitud escrita i signada, acreditant degudament la seva identitat).

 

 

Serveis relacionats

 

 

09 d'Abril de 2015