Inici -> Reglament d'administració electrònica

Reglament d'administració electrònica

 

El present Reglament, en virtut del reconeixement del dret dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics que es consagra en l'article 1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, regula les regles generals per a la utilització de les tecnologies de la informació en l'activitat administrativa, en les relacions amb les Administracions Públiques, així com en les relacions amb els ciutadans, en l'àmbit de l'Ajuntament d'Orpesa del Mar, amb la finalitat de garantir els drets dels ciutadans, un tractament comú i la validesa de l'eficàcia de l'activitat administrativa en condicions de seguretat jurídica.

Aprovat inicialment:  Ple 12 de Novembre de 2009

Data de publicació:  12 de Gener de 2010

Entrada en vigor:  30 de Gener de 2010

 

10 d'Abril de 2015