Inicio -> Data i hora oficial de la Seu electrònica

Data y hora oficial de la Seu electrònica

 

La data y hora oficial de la Seu electrònica és un dels requeriments bàsics per al registre electrònic de documents, escrits, i comunicacions que requereixen el còmput de terminis tant per als Ciutadans com per a l'Ajuntament.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora oficial de la Seu electrònica és l'única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

La data i hora oficial de la Seu electrónica de l'Ajuntament se sincronitza amb el servei del Real Observatorio de la Armada.

Regulació legal

  • L'Article 26.1 de la LLey 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics assenyala: "els registres electrònics es regiràn a efectes de còmput dels terminis imputables tant als interessats com a les Administracions Públiques per la data i hora d'accés a la Seu electrònica que haurà de comptar amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i visibilitat".
  • L'Article 15.2 del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica assenyala que la sincronitazació de la data i l'hora es realitzaran amb el Real Institut i Observatori de l'Armada, de conformitat amb el previst sobre l'hora legal en el Reial Decret 1308/1992, de 23 de octubre.

 

 

Hora oficial

    •  

actualitzar

 
14 d'Abril de 2015