Inici -> Consulta i seguiment d'expedients

Consulta i seguiment d'expedients

 

Aquest servei permet consultar la informació dels expedients administratius que li són afectes i que s'estàn tramitant a l'Ajuntament, podent obtenir entre altres informacions, l'estat del mateix, les tasques realitzades i consultar els documents annexos al tràmit.

Amb aquest servei, l'Ajuntament compleix amb l'establert en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics permetent a l'interessat un servei electrònic d'accés restringit on poder consultar, prèvia identificació, informació de l'estat de tramitació de l'expedient a través d'una relació dels actes de tràmit realitzats, amb indicació del seu contignut i la data en la qual van ser dictats.

 

 

Serveis relacionats

 

 

14 d'Abril de 2015