Error 403_7

El servei al qual intenta accedir requereix identificació amb certificat digital o DNI electrònic. 

S'ha produït un error ja que no ha seleccionat un certificat digital o DNI electrònic reconegut per l'Ajuntament .