Tornar Imprimir

Calendari de dies inhàbils

Els serveis de la Seu electrònica d'aquesta Administració estan operatius les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.

Quan per raons tècniques es prevegi que la Seu electrònica o alguns dels seus serveis puguin no estar operatius, informarà d'això a la ciutadania amb la màxima antelació possible en l'apartat Interrupcions de Servei indicant quins són els mitjans alternatius de consulta disponibles. En aquests supòsits, la informació es publicarà a través de la Seu electrònica o altres mitjans que permetin la difusió d'aquesta circumstància.

Quant al còmput de terminis, es consideren dies inhàbils els establerts com a dies festius en el calendari oficial de festes laborals de la Comunitat autònoma i de festes locals. Els dies festius per a l'any actual s'indiquen en el següent calendari.