Vosté es troba ací: Inici -> Publicitat activa

Publicitat activa

 

Informació sobre la corporació municipal

Informació sobre la corporació municipal

Ací pots trobar la informació institucional i organitzativa de l'Ajuntament, composició i funcions, dades d'interés sobre els càrrecs electes i la nostra estructura organitzativa, sobre el patrimoni i també sobre la nostra normativa i reglamentació.

Veure més

Relacions amb els ciutadans i la societat

Relacions amb els ciutadans i la societat

L'Ajuntament està en permanent interacció amb la ciutat a través de la seua Seu electrònica, els seus serveis municipals i els diferents mecanismes d'informació, participació ciutadana, qualitat i compromís.

Veure més

Econòmica-financera i contractes

Econòmica-financera i contractes

Coneix tota la informació comptable i pressupostària de l'Ajuntament, les seues possibles modificacions i altres dades econòmiques i financeres d'interés així com la informació actualitzada sobre contractacions d'obres, serveis i subministraments i dades relatives a contractes importants o proveïdors.

Veure més

Matèries d'urbanisme i obres públiques

Matèries d'urbanisme i obres públiques

Ací pots trobar tota la informació sobre el planejament urbanístic a la nostra ciutat, les obres públiques, el seu seguiment i execució i licitacions.

Veure més

Indicadors de transparència

Indicadors de transparència

Els indicadors ITA (Índex de Transparència dels Ajuntaments) són una eina que l'organització no governamental Transparència Internacional posa a la disposició dels ajuntaments espanyols per a mesurar el seu nivell de transparència. Avaluen la gestió realitzada per l'ajuntament d'una ciutat a través d'un conjunt integrat de 80 indicadors agrupat en diverses àrees.

Veure més

Ordenances i Reglaments

Veure més

Ajuntament d'Orpesa
C/Laura de Cervellón 5A. 12594 Oropesa del Mar / Orpesa (Castellón / Castelló)
Telèfon:964310100 Fax:964310066