Vosté es troba ací: Inici -> Publicitat activa -> Matèries d'urbanisme i obres públiques

Matèries d'urbanisme i obres públiques

Ací pots trobar tota la informació sobre el planejament urbanístic a la nostra ciutat, les obres públiques, el seu seguiment i execució i licitacions.

Plans i Convenis

Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics.

Anuncis i licitacions d'obres públiques

Anuncis i licitacions d'obres públiques.
  • Normativa urbanística Normativa vigent en matèria de gestió urbanística.
  • Projectes, plecs, criteris de licitació Perfil de contractant.
  • Empreses concurrents Empreses que han concorregut a la licitació d'obres públiques i empreses que han realitzat les obres d'urbanització més importants.

Seguiment i control d'execució de les obres

Seguiment i control d'execució de les obres.
  • Obres d'infraestructura Obres en curs i informació sobre les obres d'infraestructura realitzades, i/o les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.)

Ajuntament d'Orpesa
C/Laura de Cervellón 5A. 12594 Oropesa del Mar / Orpesa (Castellón / Castelló)
Telèfon:964310100 Fax:964310066