Vosté es troba ací: Inici -> Publicitat activa -> Informació sobre la corporació municipal

Informació sobre la corporació municipal

Ací pots trobar la informació institucional i organitzativa de l'Ajuntament, composició i funcions, dades d'interés sobre els càrrecs electes i la nostra estructura organitzativa, sobre el patrimoni i també sobre la nostra normativa i reglamentació.

Càrrecs electes i alts càrrecs

Informació sobre els càrrecs electes i alts càrrecs de l'Ajuntament i Entitats participades.
 • Dades biogràfiques Coneix a la corporació. Dades biogràfiques de l'Alcalde i dels regidors/es de l'Ajuntament.
 • Agenda institucional de l'Alcalde Estigues al dia de l'activitat de l'Alcalde.
 • Retribucions Retribucions percebudes pels Alts càrrecs de l'Ajuntament i els màxims responsables de les Entitats participades.
 • Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns Contemplat en la Llei de Bases de Règim Local.

Personal

Personal, llocs de treball i retribucions.

Normes i institucions municipals

Informació sobre les normes i institucions municipals.

Organització i patrimoni

Informació sobre l'organització i el patrimoni de l'Ajuntament.
 • Òrgans de Govern Qui els formen i quines són les seues funcions.
 • Organismes descentralitzats Organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals.
 • Organigrama Organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seues funcions i relacions d'independència.
 • Agenda local 21 i Pla estratègic Municipal Agenda local 21 i Pla estratègic Municipal.
 • Plans i programes anuals i pluriennals Plans i Programes anuals i pluriennals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució.
 • Informes interns
 • Patrimoni Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament. Relació de vehicles adscrits al servei.

Ajuntament d'Orpesa
C/Laura de Cervellón 5A. 12594 Oropesa del Mar / Orpesa (Castellón / Castelló)
Telèfon:964310100 Fax:964310066