Vosté es troba ací: Inici -> Dret d'accés a informació -> Sol·licitud d'informació pública

Sol·licitud d'informació pública

Descripció

La Llei de Transparència permet als ciutadans que es puga exercir el Dret d'Accés a la Informació Pública, en aquells àmbits que no estiguen coberts per la part de publicitat activa.

En aquest portal pot accedir a múltiple informació de transparència per part de l'Ajuntament d'Orpesa, però pot ser que li interesse informació que no es troba en el portal.

Té a la seua disposició, a través d'aquest servei, la possibilitat d'exercir aquest dret, que té com a límits les qüestions que puguen afectar la seguretat nacional i similars.

Pot presentar la sol·licitud d'informació a través del Registre Electrònic o de forma presencial en l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament d'Orpesa.

Des del propi portal de transparència podrà consultar l'estat de les seues sol·licituds.

Qui ho pot sol·licitar? Qualsevol persona física o jurídica.
Documentació a aportar Formulari de sol·licitud d'informació publicat en el portal de transparència.
Mitjans de contacte Portal de transparència i oficina d'atenció al ciutadà.
On sol·licitar-lo? Portal de transparència i oficina d'atenció al ciutadà.
Termini de tramitació 1 Mesos
Normativa Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
Qui tramita la sol·licitud? Ayuntamiento de Oropesa del Mar
Forma d'iniciació A petició de l'interessat
Requisits Disposar de certificat digital o DNI electrònic reconegut per l'Ajuntament d'Orpesa per a identificar-se.
Òrgan resolutor Ayuntamiento de Oropesa del Mar
Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
30 d'octubre de 2020

Registro Electrónico Registre electrònic


Ajuntament d'Orpesa
C/Laura de Cervellón 5A. 12594 Oropesa del Mar / Orpesa (Castellón / Castelló)
Telèfon:964310100 Fax:964310066