Vosté es troba ací: Inici -> Informació del portal -> Què és el portal

Què és el Portal de Transparència

El Portal de Transparència, d'acord amb el que es disposa per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

El Portal de Transparència conté la informació sobre El Pla de Transparència, la seua fonamentació i objectius, actuacions que comprén i temps d'implementació.

A més incorpora la informació recollida Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i informació sobre el compliment dels Indicadors Internacionals de Transparència (ITD). Aquesta informació estarà estructurada en els àmbits de:

  • Informació de la corporació.
  • Relacions amb la ciutadania
  • Econòmics i financers
  • De contractes i costos
  • Obres, Urbanisme i medi ambient
  • Llei de Transparència

A més el Portal de Transparència oferirà la possibilitat de consultar qualsevol altra informació sobre Transparència que no figure en el Portal amb els límits establits en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

26 de septembre de 2018

Ajuntament d'Orpesa
C/Laura de Cervellón 5A. 12594 Oropesa del Mar / Orpesa (Castellón / Castelló)
Telèfon:964310100 Fax:964310066