Vosté es troba ací: Inici -> Protecció de dades

Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb l'establit en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Ajuntament li informa que les dades sol·licitades i/o recollits són de caràcter obligatori i passaran a formar part d'un fitxer titularitat de l'Ajuntament, amb la finalitat de donar resposta a la relació establida entre ambdues parts dins de l'àmbit de la nostra competència, sent tractats de forma confidencial.

La negativa a facilitar la informació requerida facultarà a l'Ajuntament a exercitar les accions administratives precises. Igualment s'informa que podran ser cedits de conformitat amb la legislació vigent. El titular de les dades podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei, en les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), (amb la sol·licitud escrita i signada, acreditant degudament la seua identitat).


Accés al servei: Agència Espanyola de Protecció de Dades

26 de septembre de 2018

Ajuntament d'Orpesa
C/Laura de Cervellón 5A. 12594 Oropesa del Mar / Orpesa (Castellón / Castelló)
Telèfon:964310100 Fax:964310066